Maalinpoisto – Ennen maalausta tehtävää pohjatyötä

Maalinpoisto uudelleen maalattavista pinnoista on useimmiten tarpeen ennen varsinaisen maalaustyön aloittamista. Pohjatöiden huolellinen tekeminen varmistaakin osaltaan kestävän lopputuloksen. Pohjatöiden tarve ja laajuus määräytyy aina tapauskohtaisesti sen mukaan, missä kunnossa maalattava pinta on. Huoltomaalaus vahvasti kiinni olevan ja ehjän maalikerroksen päälle ei vaadi vanhan maalin poistamista, kun taas lohkeileva ja hilseilevä tai huonosti alustassaan kiinni oleva maali on aina poistettava ennen maalausta.

Vanhan maalin poisto joko kokonaan tai osittain ennen uutta maalauskertaa on luotettava tapa varmistaa laadukas lopputulos. Pienemmissä kohteissa vanha maali voidaankin helposti poistaa kokonaan, jolloin pohjatyön tekeminen ennen maalausta käy sujuvasti. Isompien kohteiden osalta tilannetta kannattaa hiukan enemmän analysoida. Vanha maalin poisto kokonaan esimerkiksi talon ulkoverhouksen maalauksen yhteydessä on jo suhteellisen työläs toimitus.

Ratkaisevaa onkin se, millaisesta kohteesta on kyse ja millainen maalattavan pinnan kunto on. Ja vaihtoehtojakin on useita vanhan maalin poistamiseksi. Perinteisin menetelmä on maalin kaavinta pois käyttämällä maalikaavinta, skrabaa. Maalinpoistoaineet ovat kehittyneet paljon ja ovat nykyisin tehokkaita ja ympäristöystävällisempiä aiempiin aineisiin verraten. Uutena menetelmänä suosiotaan on kasvattamassa kuivajääpuhdistus, jolla on monia etuja verraten esimerkiksi hiekkapuhallukseen.

Alan ammattilainen osaa parhaiten arvioida tilanteen ja tuntee niin maalit kuin niiden poistonkin. Oman kohteesi tilanteen arviointi kannattaakin tehdä yhdessä Talonmaalaus Pro asiantuntijamme kanssa. Hän on puhelinsoiton päässä ja valmis antamaan osaamisensa käyttöösi. Samalla hän voi tehdä myös muita ammattialansa havaintoja kohteestasi.

Maalausprojektin suunnittelussa on hyvä muistaa mahdollisuus kotitalousvähennyksen tekemiseen kaikista työkustannuksista. Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuutta remonttikustannuksen rahoitukseen.

Maalinpoisto skraballa

Vanhan maalin poisto seinästä vaatii taitoa ja kärsivällisyyttä

Vanhan maalin poisto seinästä on välttämätön vaihe ennen maalausta, jos maalipinta ei ole enää eheä tai se ei ole kunnolla kiinni alustassaan. Tilannetta voi lähteä alustavasti arvioimaan kokeilemalla veitsenkärjellä tai kynnellä maalin reunasta, jolloin huonosti alustassaan kiinni oleva maali lohkeaa irti isompina liuskoina tai levyinä. On selvää, ettei uusikaan maali voi kauaa pysyä tällaisessa alustassa kiinni. Vanha maali on silloin poistettava kokonaan huonokuntoisilta alueilta ennen maalausta tai vaihtoehtoisesti verhoiltava seinä uudelleen. Lue lisää aiheesta: Onko vanhan maalin poisto ulkoseinästä tarpeellista?

Maalinpoisto seinästä on mahdollista tehdä myös vanhaa maalipintaa kokonaan poistamatta, jos maalipinta vain osittain hilseilee tai lohkeilee. Tällöin voidaan poistaa ainoastaan irtoava maali ja jättää alustassaan tiukasti kiinni oleva vanha maali uuden maalin alle pohjamaaliksi. Maalattava pinta saadaan tasaiseksi hiomalla ja pohjamaalaamalla vanhan maalin alta paljastuneet alueet.

Vanhan maalin poistamiseksi on käytettävissä useita eri tapoja aina kulloisenkin tilanteen ja kohteen mukaan. Tilanteen arviointi on hyvä jättää ammattilaiselle, joka tuntee maalit ja hallitsee työmenetelmät maalattujen pintojen kanssa työskenneltäessä. Pyydä Talonmaalaus Pro asiantuntija arvioimaan oman kohteesi tilanne!

Maalinpoisto ulkoseinästä käyttämällä maalikaavinta eli skrabaa

Irtonaisen maalin poisto ulkoverhouksesta vaatii hiukan aikaa ja huolellisuutta, jottei seinään jää huonosti alustassa kiinni olevaa maalia. Uuden maalikerroksen alla jo osittain irti oleva maalipinta jatkaa irtoamistaan ja irrottaa mennessään myös uuden maalikerroksen – uusi maalikerros ei toimi ”liimana” jo irtoamassa olevan vanhan maalipinnan päällä.

Maalinpoisto ulkoseinästä käy perinteisesti käyttämällä apuna maalikaavinta eli skrabaa. Varsinkin osittain hilseilleen tai liuskoittuneen maalin poistoon skraba on mainio työväline. Laajempien pintojen läpikäyminen skraballa on kuitenkin aika paljon työtunteja ja kärsivällisyyttä vaativaa puuhaa. Esimerkiksi koko talon ulkoverhouksen siistiminen irtomaalista skraballa on jo aika iso urakka.

Skraballa työskentely vaatii oikeiden välineiden ja otteiden hallintaa, jottei puhdistettavaa pintaa samalla vaurioiteta. Skraballa virheellisin työmenetelmin aikaansaadut kolot ja naarmut puhdistettavassa pinnassa näkyvät kyllä maalin alta ja ne onkin täytettävä aina ennen maalausta. Kyse on teräväreunaisesta terästyökalusta, jolla saa pahaa jälkeä aikaan niin puhdistettavaan pintaan kuin liian lähellä olevaan omaan käteenkin, jos työväline pääsee lipsahtamaan.

Talonmaalaus Pro ammattilaisemme poistavat vanhan maalin talosi seinistä tehokkaasti ja turvallisesti, aina oikeita välineitä ja työmenetelmiä käyttäen. Pyydä asiantuntijamme paikan päälle arvioimaan, miten paljon vanhaa maalia omilta ulkoseiniltäsi on hyvä poistaa ennen maalausta!

Vanhan maalin poistaminen ulkoseinästä kuivajääpuhdistuksella

Maalinpoistossa kuivajääpuhdistus on tullut suosituksi menetelmäksi siistiä maalattavat pinnat ennen maalausta. Menetelmän etuina ovat sen nopeus ja tehokkuus sekä toimenpiteen siisteys ja ekologisuus. Lisäksi menetelmä ei vahingoita puhdistettavaa pintaa eikä sen käytöstä kerry ylimääräistä ainesta kohteen ympärille.

Menetelmässä käytetään hyväksi teollisuusprosessien sivutuotteena muodostuvaa, talteen otettavaa hiilidioksidikaasua, joka jäähdytetään hyvin matalaan lämpötilaan. Näin muodostunut kiinteä aines rikotaan pienen pieniksi jääpelleteiksi, jotka suihkutetaan siistittävään pintaan. Kohteeseen osuessaan pelletit irrottavat likaa ja muuta helposti irtoavaa ainesta sekä muuttavat omaa olomuotoaan uudelleen kaasuksi. Kohteeseen ei jää vettä eikä mitään ylimääräistä ryönää – ainoastaan siistittävästä pinnasta irtoava vanha maali, joka kerätään toimituksen jälkeen pois ja hävitetään asianmukaisesti.

Maalinpoisto ulkoseinästä kuivajääpuhdistuksella on joutuisa, siisti ja tehokas tapa varsinkin silloin, kun vanha maali on poistettava laajemmalta alueelta ulkoverhouksesta ennen maalausta. Menetelmä soveltuu myös puisen ulkoverhouksen ja rapattujen pintojen puhdistukseen, joissa hiekkapuhallusta ei voida käyttää. Hiekkapuhallus vaurioittaa varmuudella puista ulkoverhousta ja suurella todennäköisyydellä myös rapattua pintaa. Hiekkapuhallusta voidaan käyttää kovemmissa pinnoissa, kuten betonissa ja metallissa. Haittapuolena on silloinkin puhallettavan hiekan aiheuttama sotku kohteessa.

Maalinpoistoaine toimii useimmilla pinnoilla

Nykyiset maalinpoistoaineet ovat monikäyttöisiä ja ympäristöystävällisiä. Niillä saadaan vanhaa maalia poistettua niin sisällä kuin ulkonakin. Käsittelyn jälkeen puhdistetut pinnat on pestävä, minkä jälkeen pintojen on annettava kuivua kunnolla ennen maalausta. Tämä voi merkittävästi hidastaa maalausprojektin etenemistä, mikä on hyvä ottaa huomioon aikataulun suunnittelussa. Varsinkin ulkoverhouksen maalauksen yhteydessä aikataulu voi muutenkin venyä esimerkiksi hyvin sateisten kelien sattuessa kohdalle. Sisätiloissa ei mitään mittavia pesuoperaatioita voida toimeenpanna, vaan pinnat pyyhitään käsittelyn jälkeen riittävän huolellisesti kostealla rievulla.

Maalinpoistoaineet pehmittävät useammankin maalikerroksen, jonka jälkeen pehmentynyt massa kaavitaan pois käsiteltävältä pinnalta. Vanha maalimassa hävitetään asianmukaisesti, mikä käytännössä tarkoittaa ongelmajätteen hävityksestä annettujen ohjeiden noudattamista. Vanhat maalit voivat sisältää monia ympäristölle haitallisia aineita, kuten lyijyä ja asbestia, minkä vuoksi myös erilaisten henkilösuojainten käyttö on tarpeen.

Maalinpoisto sisäseinästä sekä sisustuksen puupinnoista tehdään usein juuri maalinpoistoaineella, jolloin vältytään maalin skrabaamisen ja hionnan yhteydessä syntyvän pölyn aiheuttamilta ongelmilta sisätiloissa. Menetelmän etuna on myös sen tehokkuus ja suhteellisen nopea työn eteneminen. Maalinpoistoaineilla saadaan irrotettua myös esimerkiksi tiukasti kiinni olevat lasikuitutapetit.

Maalauksen poistoon liittyviä vaihtoehtoja ei tarvitse jäädä yksin pähkäilemään, vaan kaikissa maalaukseen sekä vanhan maalin poistoon ja muihin pohjatöihin liittyvissä asioissa on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Talonmaalaus Pro ammattilaisemme on vain puhelinsoiton päässä ja hän on valmiina antamaan asiantuntemuksensa käyttöösi kaikissa maalausasioissa.

Maalattavan pinnan puhdistus ja pohjamaalaus – pohjatyön viimeistelyä ennen varsinaista maalausta

Maalattavan pinnan puhdistus on olennainen osa ennen maalausta tehtävää pohjatyötä ja sillä pyritään luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet uuden maalin tarttumiselle. Maalattavasta pinnasta on saatava pois kaikki lika ja mahdollinen hiontapöly tai maalinpoistoainejäämät. Maalattavan pinnan on oltava myös täysin kuiva ja maalausolosuhteet maalin valmistajan antamien ohjeiden mukaiset, millä on suuri merkitys varsinkin ulkona maalattaessa.

Ennen varsinaisen maalauksen aloittamista tehdään vielä tarvittaessa pohjamaalaus joko koko maalattavalle alueelle tai ainakin maalinpoiston yhteydessä paljastuneille pinnoille. Pohjamaalauksen tarvetta ja sen laajuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Pohjatöiden huolellinen tekeminen on tärkeä osa maalausprojektissa ja niissä hutiloiminen näkyy aina lopputuloksessa. Eli oikominen pohjatöissä ei kannata. Parasta onkin jättää pohjatöiden tekeminen ammattilaisille, joilla on riittävästi tietotaitoa ja kokemusta erilaisten kohteiden maalauksesta. Pyydä paikalle Talonmaalaus Pro ammattilaisemme arvioimaan oman kohteesi tilannetta ja maalaustarpeita. Yhdessä löydämme oikeat ratkaisut parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Meiltä saat selkeän tarjouksen aina ennalta sovituista ja juuri kohteesi tarvitsemista toimenpiteistä.